Spelen, sporten en recreëren dragen bij aan de algemene ontwikkeling

Bewegen, ontmoeten en spelen: drie belangrijke thema's die in onze buitenruimte plaatsvinden. Dezelfde buitenruimte waar nog tal van andere functies een plek hebben. Steeds meer functies op dezelfde ruimte, daarom zijn slimme combinaties nodig! Een speelplek met een hek erom heen, een plek met bankjes waar men kan zitten en praten of een trimroute waar op een vooraf bedachte manier kan worden gesport, dat kan niet meer. We willen na het avondeten een ommetje maken, onder schooltijd bijkletsen met je oude buren of de speelroute in 10 seconden sneller afronden dan vorige week. Meervoudig gebruik van de ruimte vraagt om een flexibele inrichting en ruimte voor eigen invullen, aldus Lars Tamboer, vestigingsmanager bij idverde Advies.

Bij het ontwerp van de openbare ruimte kijken we niet meer naar één aspect van onze ontwikkeling. Spelen, bewegen en ontmoeten worden onderling veel meer integraal benaderd. Dus geen speelplek met een hek eromheen, maar een ontmoetingsplaats die voor iedereen toegankelijk is. Verbindingsroutes tussen en binnen wijken, tussen speelplekken en groene plekken worden daardoor ook belangrijker. Het biedt kansen voor meervoudig gebruik, zoals een ommetje maken of samen afspreken in de buurt om een praatje te maken. Spelen, sporten en ontspannen is voor alle leeftijden van belang. Hierdoor blijf je gezond, hou je contact met mensen en ontwikkelen onze kinderen zich.

Het realiseren van prettige plekken waar je kunt bewegen, ontmoeten én spelen begint bij goed beleid door de gemeente. Een nauwe samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente (fysiek domein, welzijn, sport etc.), (sport)verenigingen en scholen biedt daarmee meerwaarde voor een groot deel van de samenleving. Op één plek buiten kan bijgedragen worden aan heel veel doelen. idverde Advies helpt gemeentes met het opstellen van dit concrete en praktische beleid. Samen met de gemeente wordt gekeken naar het aantal plekken dat nodig is en wordt graag meegedacht over de inrichting van plekken. Doel is een gebalanceerde buitenruimte te creëren waarin iedereen mee doet, haar of zijn eigen activiteit kan uitvoeren en waar mensen graag op deze plekken willen komen, zijn en blijven.


x

Editie 2021