Spelen in 2050 begint nu!

Circulair denken vergt ook voor speelwereld een langetermijnvisie

Het is de ambitie van de overheid dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Uitgaande dat speelplekken voor de lange termijn ontworpen worden (25-30 jaar), betekent dat concreet dat het jaar 2050 begonnen is. Wie een toestel of speelplek ontwerpt, moet nu al nadenken over de eis dat ook speellocaties circulair moeten zijn. 'En dat is nog zelden het geval', concluderen Elske Oost-Mulder en Arjan Vreugdenhil van OBB Ingenieursbureau, specialisten in speelruimte.

Het toestelontwerp zelf of de series daarna zijn gebaseerd op een prototype dat nu (of al jaren geleden) op de tekentafel ligt; een speelplek zal lang op dezelfde locatie liggen. Zowel voor toestel als plek geldt: er moet nu al nagedacht worden over de lange termijn waarbij circulariteit een cruciale rol gaat spelen. Toch ziet Elske Oost-Mulder dat het speelveld daar nog nauwelijks diepgaand en principieel mee bezig is. 'Ja, er wordt best nagedacht over duurzaamheid. Ja, fabrikanten kijken of ze milieuvriendelijker kunnen produceren. Ja, ambtenaren worden door de burger steeds vaker aangesproken over een leefbare en levensloopbestendige wijk. Maar dat is nog altijd iets anders dan dat er écht circulair wordt gedacht.'

Onderaan de R-ladder

In de wereld van de circulariteit wordt vaak gewerkt met de zogenaamde R-ladder: van refuse en rethink tot repair en recycle. Arjan Vreugdenhil: 'Als onze speelbranche al circulair denkt, staat ze vaak nog onderaan de R-ladder. Natuurlijk gebeurt er wel wat, maar voordat we bovenaan de ladder staan moet er echt nog veel – heel veel - gebeuren.' Goed voorbeeld van hoe het ook kan, is volgens Arjan Vreugdenhil grondstoffen uit andere kringlopen gebruiken om daar speelvoorzieningen van te maken: maak van een reststroom een speelobject. Of andersom: maak van een afgeschreven stalen speeltoestel een verkeersbord. Dan vermeerder je waarde en verminder je aanspraak op natuurlijke grondstoffen.

Besef door de Indicator Circulaire speelruimte©

Het besef groeit, al denken betrokkenen dat je er met een milieuvriendelijk laagje verf of een houten in plaats van plastic of stalen toestel wel bent. Ook groeit het besef maar langzaam en is het soms niet helemaal realistisch. OBB Ingenieursbureau liep vast bij het uitwerken van de R-ladder voor speelruimte. Hoewel die uitwerking al wel een beeld geeft van (on)mogelijkheden en waardevermeerdering, blijven juist veel sociale punten en onderhoudsaspecten buiten beeld.

Elske helpt om dat inzicht te verschaffen met de Indicator Circulaire speelruimte©. De bepalende 50 aspecten die met spelen en circulair te maken hebben, zijn uitgewerkt om inzicht te geven in welke circulaire strategieën je investeert: benutten we wel het beschikbare? Gebruiken we wel het hernieuwbare? Hoe dicht zijn we eigenlijk bij 2050-denken? De indicator is niet zozeer een label of keurmerk, maar geeft inzicht in de gehanteerde circulaire strategieën in een project.

OBB nodigt daarom komende tijd gemeenten, leveranciers en ontwerpers uit om in een indicatoradviesgesprek de 50 indicatoren langs hun project te leggen. Na dit gesprek krijgen de deelnemers de indicatoren en de officiële, genummerde bijbehorende stempel voor het project. Een dergelijk indicatoradviesgesprek duurt een uur en leggen ze de 50 indicatoren samen langs het project. Daarna ontvang de deelnemer de 50 indicatoren en een officiële OBB genummerde stempel Indicator Circulaire speelruimte© voor betreffende project zodat precies gezien kan worden in welke strategieën in het betreffende project is geïnvesteerd. Het verkrijgen van gesprek, indicatoren en gewaarmerkte stempel kost 250 euro exclusief btw.

Webbijeenkomst Indicator circulaire speelruimte©

Voor iedereen die circulair aan de slag wil met haar speelruimte, legt Elske Oost van OBB-Ingenieursbureau u in 15 minuten de basisprincipes uit van circulaire speelruimte en welke strategieën je daarbij kunt hanteren. Het vertrekpunt hierbij is Nederland circulair in 2050. Dat is onze gezamenlijke missie! Daarna laat Arjan Vreugdenhil in vogelvlucht de indicatoren binnen de strategieën zien en legt van enkele hiervan uit hoe deze toe te passen of te interpreteren in een project. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen.

De deelnemers aan deze webbijeenkomst krijgen een korting van € 75,- op het eerste indicatoradviesgesprek over hun circulaire project.

Praktisch:

Wanneer:

2 februari 2021 15.30 uur


Inloop 15.30 uur


Start 15.45 uur


Afsluiting 16.30 uur

Kosten:

€ 0,00

Waar:

MsTeams (klik hier voor klik op deze link om de vergadering bij te wonen web en app)


Of klik hier of op het icoon hiernaast om het agenda-item (*.ics) te downloaden.


x

Editie 2021