Traffic Service Nederland

Traffic Service Nederland is de projectpartner, met oog voor innovatieve oplossingen, welke wordt ingezet voor advisering, ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede permanente RVV-bebording en bewegwijzering. Deze inzet wordt toegepast op activiteiten waarbij sprake is van incidentele of permanente beïnvloeding van alle mogelijke verkeerstromen, in geplande en ongeplande situaties, in zowel de droge- als de natte infrastructuur.

Het eigen adviesbureau Traffic Service Consult zorgt voor de verankering van expertise, van verkeersmanagement in de ontwerpfase tot projectmanagement in de realisatiefase.

Bij al onze activiteiten opereren wij overeenkomstig de geldende regels en richtlijnen en tonen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en lokale betrokkenheid welke laatste mede een gevolg is van onze landelijke spreiding.

Traffic Service Nederland biedt een innovatief, 24/7, full-service concept op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid in de droge en natte infrastructuur. Wij zijn landelijk en regionaal marktleider in omzet, kennis, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wij voorop lopen bij het opstellen van regels en richtlijnen.

Standnummer

10.82

Website

Sectoren

Mobiliteit


x

Editie 2021