Actiflow

Actiflow is expert in wind, binnenklimaat, aerodynamica en luchtstromen. In de openbare ruimte kijken we met name naar wind en stedelijk microklimaat, zoals hittestress. Op basis van computersimulaties maken we luchtstroming zichtbaar en helpen we gemeenten, architecten en ontwikkelaars bij het realiseren van een goed buitenklimaat in de stad.

Onze aanpak
Onze expertise is in verschillende fasen van het plan- en ontwerpproces in te zetten, maar in een vroeg stadium is onze impact het grootst.

De basis voor onze simulaties is een 3D computermodel van (een deel van) de stad. Naar aanleiding van de eerste simulatieresultaten geven we inzicht in gebieden die extra aandacht nodig hebben. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld gevaarlijke windversnellingen rond hoogbouw, of de opbouw van hitte in de stad. Samen met u bespreken we welke oplossingen praktisch haalbaar zijn, waarbij we de simulatieresultaten gebruiken om de achterliggende oorzaak en dus de doelmatigheid van oplossing tot in detail te achterhalen. Vervolgens valideren we deze oplossingen met nieuwe simulaties. Het uiteindelijke resultaat is een openbare ruimte die in relatie tot klimaat voldoet aan alle comfort- en veiligheidseisen, en die van de buurt of wijk een aangename en toekomstbestendige plek maakt.

Standnummer

8.09

Sectoren

Advies & Beheer


x

Editie 2021