Tavela

Algemeen advies, vooronderzoek, detectie, opsporing en verwijderen van explosieven in heel Nederland.

TAVELA B.V. is een gecertificeerd explosievenonderzoeksbureau. Wij adviseren overheden, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en verdere opdrachtgevers en opdrachtnemers over explosievenonderzoek en alles wat daarbij komt kijken.
Wij sporen Niet-Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE) op die nog steeds in de Nederlandse bodem bevinden. Wij ontgraven ze en stellen ze veilig.

Graag ontmoeten wij u op de beursvloer binnenkort. Tot dan!

Standnummer

9.15

Website

Sectoren

Advies & Beheer


x

Editie 2021