Goede Speelprojecten

Diversiteit creëert vitaliteit in de samenleving

Goede Speelprojecten (leverancier van duurzame kwaliteitsvolle speeltoestellen) ziet diversiteit als hulpbron, een troef om met verschillen om te gaan, om met verscheidenheid om te gaan, om met complexiteit om te gaan.Wij stellen ons de fundamentele vraag: biedt de stad aan kinderen en jongeren neutrale kansen op sociale stijging? Immers, de stad biedt via mechanismen als uitsluiting, discriminatie, stereotype beeldvorming e.d. helaas ook belemmeringen.

In onze visie kan de inrichting van de openbare ruimte een wezenlijke bijdrage leveren aan 'sociale cohesie', aan 'leefbaarheid', 'collectieve zelfredzaamheid' en 'veiligheidsbeleving'. Door onder andere bewoners te betrekken bij initiatieven voor speel-, sport- en ontmoetingsplekken en oog te hebben voor achterstandsgroepen. Enkele initiatieven van ons:

  • In Rotterdam (Spangen) hebben we een zgn. Taaltuin ingericht, een speelplek met speelobjecten gericht op taalverwerving voor kinderen met een taalachterstand (waarvoor we een prestigieuze nominatie kregen van de Europese Unie).
  • De aandacht van beleidsmakers gaat vooral uit naar jongensactiviteiten in de openbare ruimte. Bij de inrichting van jongeren (sport)ontmoetingsplekken staan de sportactiviteiten van jongens vaak centraal (trapveldjes, voetbalkooien, skatevoorzieningen enz.). Zoals de aanwezigheid van otters wijst op een hoge waterkwaliteit, is de aanwezigheid van meisjes in het straatbeeld een indicatie van een kwalitatief goede openbare ruimte. Meisjes spelen immers pas buiten als een ruimte veilig en uitnodigend is. Kortom, bij ontwerp rekening houden met de wensen van meiden.
  • In 2019 hebben wij een zgn. generatietuin ontwikkeld. Beweegtoestellen in een beweegvriendelijke, groene buitenruimte bij of in de nabijheid van een zorginstelling en in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in de buurt van een wijkcentrum). Doel van deze interventie is om ouderen, woonachtig in of in de omgeving van een zorginstelling, te laten bewegen in de buitenlucht. Het 'ontmoetingselement'is een wezenlijk onderdeel, immers niet alleen de ouderen maken er gebruik van, maar evenzeer kinderen en jongeren.

Goede Speelprojecten wil bij ontwerp en inrichting van speelplekken bijzondere aandacht geven aan 'inclusive play'……. ".

Omgaan met verschillen dàt is het idee; omdat 'inclusive play' uitgaat van een compleet mensbeeld!

Spelen, het zit in onze natuur.

Standnummer

8.35

Sectoren

Sport - Spel & Recreatie


x

Editie 2021