Griffioen Wassenaar

Het GreentoColour®-vasteplantenconcept van Griffioen Wassenaar staat voor toepassing van vasteplanten volgens een totaalaanpak. Elementen als ontwerp, sortiment, plantkwaliteit, substraat en onderhoud maken hier deel van uit, om een optimaal visueel resultaat te behalen met een lange levensduur en minimale beheerskosten. Grotere (bedrijfs-)tuinen en openbaar groen vormen de grootste toepassing van GreentoColour®.

Griffioen Wassenaar betreedt met haar bekende GreentoColour®-concept een nieuwe dimensie. Samen met systeemleverancier GRØNN introduceert het bedrijf een oplossing voor groene gevels met vasteplanten, GreentoColour®-Gevel by GRØNN. Uniek is dat het systeem rond de plantwensen is ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot andere systemen waar planten zich moeten schikken naar de kenmerken van de hardware. Resultaat van de nieuwe ontwikkelroute is dat de plant in een zo natuurlijk mogelijke habitat groeit en zo optimaal presteert.

In deze nieuwe geveltoepassingen gebruikt de GreentoColour®-aanpak dezelfde elementen. Deze zijn echter aangepast aan de omstandigheden voor een optimaal resultaat. Zo wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor gevelgroen ontwikkeld substraat en wordt een ander plantensortiment gebruikt met meer bladmassa en een attractiever winterbeeld.

GreentoColour® is een door Griffioen Wassenaar BV geregistreerd merk. Het gebruik van de merknaam en de verkoop van producten onder deze naam mogen alleen door Griffioen Wassenaar BV zelf, of door haar geregistreerde partners plaatsvinden.

Meer informatie is te verkrijgen bij Griffioen Wassenaar, standnummer 5.50 of op www.greentocolour.com.

x

Editie 2021